خودآموزی یا شرکت در بوت کمپ برنامه‌نویسی

خودآموزی یا شرکت در بوت کمپ برنامه‌نویسی

همواره یادگیری مباحث جدیدی که به آن علاقه‌مندیم می تواند برای‌مان لذت بخش باشد. اما این که خودمان به صورت خودآموزی به دنبال یادگیری این مسائل رفته و یا در دوره های آموزشی شرکت کنیم مساله ای‌ست که همواره برای انتخاب مسیر یادگیری وجود دارد.

چهار تفاوت بوت‌کمپ برنامه‌نویسی با محیط‌ دانشگاهی

چهار تفاوت بوت‌کمپ برنامه‌نویسی با محیط‌ دانشگاهی

امروزه بوت‌کمپ های برنامه‌نویسی به بخش اصلی صنعت فناوری تبدیل شده‌اند. بوت‌کمپ‌های برنامه‌نویسی که بصورت فشرده برگزار می شوند هم ادعا دارند که می‌توانند شما را در یک مدت کوتاه چند هفته‌ای برای یک جایگاه شغلی که در حوزه تکنولوژی است آماده کنند. به نظر شما خیلی بعید به نظر می‌رسد؟