منوی دسته بندی

مسیر شغلی

5 زبان برنامه نویسی مهم در سال 2023

برنامه نویسی در سال 2023: در سال 1950، زمانی که برای اولین بار یک زبان برنامه نویسی به کار گرفته شد، هدف برقراری ارتباط بهتر بین انسان و کامپیوتر بود….