منوی دسته بندی

اولین برنامه نویس

اولین برنامه نویس دنیا

اولین برنامه نویس دنیا یه خانم بوده! بیشتر مردم فکر می‌کنند شغل برنامه‌‌نویسی یک حرفۀ به شدت مردانه است. حتی برنامه نویسی رو برای خانم ها غیر ممکن می‌دونند یا…