منوی دسته بندی

آموزش برنامه نویسی

سطوح برنامه نویسی

با رتبه بندی برنامه نویس ها آشنا شویم

در رشته برنامه‌نویسی مانند هر حوزه دیگری، افراد به چند دسته تقسیم می‌شوند. بنابراین خوب است که با رتبه بندی برنامه نویس ها آشنایی داشته باشیم. برخی از افراد تنها…