منوی دسته بندی

موافقت نامه اشتراک درآمد

مدل‌های پرداخت در بوت‌کمپ‌های مکتب شریف

مکتب شریف برای همراهی هرچه بیشتر با کاروندان بوت‌کمپ‌هاش، سه روش متفاوت برای پرداخت هزینه‌های بوت‌کمپ در نظر گرفته تا هر فرد متناسب با شرایط خودش بهترین گزینه رو انتخاب…