منوی دسته بندی

اتوماسیون

یک روز در زندگی یک برنامه‌نویس!

یک روز در زندگی یک برنامه‌نویس! با هوش مصنوعی و اتوماسیون در حال و آینده برنامه‌نویس ها نقشی را به عهده دارند که نیم‌قرن پیش وجود نداشته، شغلی متناسب با…